Varelsen i Vislanda

Vislanda, 23 september 1857 Lokomotivet från Alvesta försänkte stationshuset i en grå-svart dimma. Asta Olsson och Martin Fredriksson kliver obesvärat ner på perrongen, packningen anländer